2220EP418

ເລດິໂອເມັດເຕີ

SKU: 2220EP418 Category: Tags: ,

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ : ລັກສະນະເປັນຫຼອດແກ້ວຂະໜາດ ເສນຜ່າສູນກາງ 70 ມມ . ພາຍໃນມີແຜນໃບພັດ ໂລຫະ 4 ແຜ່ນທີ່ດ້ານໜື່ງເປັນສີຂາວ ແລະ ສີດຳ ອີກດ້ານໜື່ງຕິດຕັ້ງເທີງຖານວົງມົນໃ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ເລດິໂອເມັດເຕີ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *