222012222

ເຄື່ອງຈັກເເອັດຊັງ 4 ຈັງຫວະ

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ : ຊຸດສາທິດການເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກເອັດຊັງ 4 ຈັງຫວະ ເມື່ອມີການຈູດລະເບີດດອກໄຟແຈ້ງວາງເທີງຖານ ພ້ອມສະແດງສວນປະກອບຕ່າງໆ ໂຕເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະແຂງຮງທົນທານ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ເຄື່ອງຈັກເເອັດຊັງ 4 ຈັງຫວະ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *