222012224

ເຄື່ອງຈັກເອັດຊັງ 2 ຈັງຫວະ

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ :​ຊຸດສາທິດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກເອັດຊັງ 2 ຈັງຫວະເມື່ອມີການຈູດລະເບີດຫຼອດໄຟ ການປີ່ນວົງລໍ້ລູກຊູບເຄື່ອນທີ່ຂື້ນ-ລົງ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ເຄື່ອງຈັກເອັດຊັງ 2 ຈັງຫວະ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *