222012223

ເຄື່ອງຈັກກາສວນ 2 ຈັງຫວະ

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ: ຊຸດສາທິດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 2 ຈັງຫວະສະແດງການຈູດລະເບີດຫຼອດໄຟສະແດງ ໄຫ້ເຫັນເຄື່ອງປະສົມນຳ້ມັນກາຊວນກັບອາກາດໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຊື້ອໄຟພ້ອມຮູບພາບສະແດງສວນປະກອບຕ່າງໆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ເຄື່ອງຈັກກາສວນ 2 ຈັງຫວະ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *