222015104

ຕະບັນໄຟ

SKU: 222015104 Category: Tags: ,

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ : ໃຊ້ສຶກສາການອັດໂຕຂອງອາກາດ ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມສູງຊື່ງເປັນຫຼັກການຂອງເຄື່ອງຈັກ ເອັດຊັງໃ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ຕະບັນໄຟ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *