222014059

ຊຸດກ້າມຊີ້ນແຕະໝາກບານ

Product Description

ຄຸນລັກສະນະ : ປະກອບດ້ວຍທ່ອນໄມ້ຍຶດທ່ອນຂ່າ ໃຊ້ສຳຫຼັບເຕະໝາກບານ ດິນນຳ້ມັນແທນໝາກ ບານປະກອບເທີງຖານໄມ້ມີສະເກວບອກໄລຍະ ທາງເປັນເຊັນຕີເມັດ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ຊຸດກ້າມຊີ້ນແຕະໝາກບານ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *