ພິທີ ມອບ – ຮັບ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ຄັ້ງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017

ພິທີ ມອບ – ຮັບ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ຄັ້ງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017

0023

thumb_IMG_3270_1024 copy

0034

00233

 

About laoseecc_laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *