ບັນຍາກາດໃນການມາຢ້ຽມຢາມ ( ບອສ )

ບັນຍາກາດໃນການມາຢ້ຽມຢາມ ( ບອສ ) ຂອງທ່ານ ລີຕູ່ ບົວປ່າວ ໃນວັນທີ 28/10/2016

img_7920-copyimg_7928-copy  img_7936-copy

About laoseecc_laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *