ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ( ບອສ ) ທີກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານ

004

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ( ບອສ ) ທີກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ປີ 2016 ຢູ່ສູນ ICTC. ຫຼັກ 5.

About laoseecc_laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *