ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳໄຕມາດ I/2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳໄຕມາດ II/2018

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳໄຕມາດ I/2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳໄຕມາດ II/2018 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາ ໃນຄັ້ງວັນທີ 26 ມີນາ 2018, ທີ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ.

thumb_IMG_5004_1024

thumb_IMG_5031_1024

thumb_IMG_5028_1024

thumb_IMG_5017_1024

thumb_IMG_5012_1024

About laoseecc_laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *