ກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ

       ໃນວັນທີ 11/01/2017, ເວລາ 14:00 ໂມງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີຊະນະ ບຸບຜາ (ປະທານສະພາ); ມີຮອງ ປະທານສະພາ, ຄະນະນໍາລັດວິສາຫະກິດ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອຜ່ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຮ່າງກົດລະບຽບ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຂໍ້ກໍານົດນະໂຍບາຍສະເພາະຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານອຸປະກອນການສຶກສາ, ຊຶ່ງພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານ ປະທານ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມແລ້ວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ເພັດພະຈັນ (ຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດ) ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ຜ່ານບັນດາຮ່າງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະອໍານວຍການ ຄື: ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານ ອຸປະກອນການສຶກສາ ມີທັງໝົດ 04 ພະແນກ ແລະ 03 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຜູ້ຈັດການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດ ວິສາຫະກິດ.

IMG_0523 copy
ດ້ານຮ່າງກົດລະບບຽບ ຮ່າງຂໍ້ກໍານົດນະໂຍບາຍສະເພາະຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໂດຍພື້ນຖານ ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນແລ້ວ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນ ແລະ ດັດແກ້ບາງຄໍາສັບ ເພື່ອໃຫ້ ຖືກ ຕ້ອງຕາມຫຼັກຄໍາວິຊາການ ແລ້ວໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ປ່ຽນກາປະທັບຕາມກົດລະບຽບທີ່ໄດ້ກໍານົດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງ ເວລາ 17:00 ໂມງ.

About laoseecc_laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *